Contributie
 

Met ingang van 01 januari 2018 is de contributie:
Contributie minder validen: 33,00 per maand
Contributie validen: 46,35 per maand

Dit bedrag wordt door de manege van uw rekening afgeschreven.
Opzeggen uitsluitend schriftelijk( mail of brief) aan de penningmeester 1 maand voor het einde van de maand waarin u stopt. Dus als u bijvoorbeeld op 31 maart wilt stoppen, dient uw opzegging uiterlijk 28 februari schriftelijk in ons bezit te zijn.
Bij afmeldingen, in welke zin dan ook, vervalt de paardrijles. Deze kan niet meer ingehaald worden. Dit in verband met onze doelgroep en vaste groepssamenstellingen.
Daarnaast is het van belang te weten dat bij erkende feestdagen/vakanties de manege gesloten zal zijn. Hierdoor kunnen eventueel de lessen komen te vervallen.

Vanaf 01-01-2013 zal Dick Brand, bestuurslid ledenadministratie, de afschrijvingen verzorgen.

Het mailadres van de ledenadministratie is:
info@leijerweerd.nl
 


 

 

 

 


 

 

 

  


| Stichting Paardrijden Gehandicapten 't Leijerweerd | Wierdenseweg 31 | 7468 PX Enter | 0547-382561 |
info@leijerweerd.nlf