A.N.B.I

Stichting Paardrijden Gehandicapten, SPG ’t Leijerweerd.

Openbare informatie ter voldoening van de verplichtingen voor  de ANBI status

N.A.W. gegevens

SPG ’t Leijerweerd
Wierdenseweg 31
7468 PX Enter

Tel.:         0547 382 561
Email:     
info@leijerweerd.nl
Web:       www.leijerweerd.nl

RSIN of fiscaal nr.:  852396363


Onze missie

SPG ’t Leijerweerd ziet als haar belangrijkste taak het bevorderen en erop toezien dat we mensen met een handicap psychisch, medisch en pedagogisch verantwoorde en veilige paardrijlessen aanbieden. Uitgangspunt daarbij is het welzijn van en de verantwoorde omgang met paard en pony.

Doelstelling

SPG ’t Leijerweerd heeft ten doel het verzorgen van en het bieden van faciliteiten voor het paard en pony rijden als vrijetijdssport door en met gehandicapten en/of mensen met een beperking en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woord. Als uitgangspunt hiervoor geldt dat het paard en pony rijden geschiedt volgens de richtlijnen en normen zoals aangegeven door de landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG). Het verzorgingsgebied van onze Stichting is de Gemeente Wierden en omliggende gemeenten.

Bestuur:

Voorzitter:
De heer H. ter Harmsel

Secretaris:
De heer J.F.J.M. Wijnen

Penningmeester:
Mevrouw P.C.G. van Dijk

Vice secreataris:
De heer G.H. Vossebeld

Overige bestuursleden:

De heer D. Brand
De heer J. Schuitemaker
De heer G. Stam

Beloningsbeleid

De bestuurders van onze stichting zijn onbezoldigd

Beleidsplan 

Wij willen het paardrijden als vrijetijdssport voor mensen met een beperking faciliteren. Het kan ook voor sommige categorieën een therapeutische waarde hebben. We streven ernaar dat iedere ruiter eenmaal per week kan paardrijden en dat er maximaal 7 ruiters in een les zitten. Wij proberen fondsen te werven om de leskosten voor de ruiters zo laag mogelijk te houden. We beschikken over een goed geoutilleerde manege welke speciaal is ingericht voor deze doelgroep ruiters. Wij streven na dat al onze instructrices gecertificeerd zijn voor het verzorgen van paardrijlessen aan gehandicapten. Als een ruiter een aangepast harnachement nodig heeft wordt indien mogelijk hierin voorzien. Al onze ruiters moeten in  een veilige omgeving kunnen rijden.  Wij zijn in het bezit van  het certificaat “veilig paardrijden”. We zijn afhankelijk van onze vrijwilligers die onze ruiters tijdens de lessen begeleiden, om vrijwilliger te worden moet een proef van bekwaamheid worden afgelegd. De paarden en pony’s worden goed verzorgd zoals men mag verwachten. Voor verder informatie verwijzen we ook naar ons jaarverslag elders op deze site.

Verslag van uitgeoefende activiteiten. 

Hiervoor verwijzen wij ook naar het secretariële jaarverslag van SPG ’t Zoekerveld en SGP
’n Mölnbelt de rechtsvoorgangers van SPG ’t Leijerweerd welke u elders op deze site vindt.


| © Stichting Paardrijden Gehandicapten 't Leijerweerd | Wierdenseweg 31 | 7468 PX Enter | 0547-382561 | info@leijerweerd.nl |